Avdelning Casa

Här börjar ditt barn som 2,5 till 3 åring. Om barnet går på Bambini (vår småbarnsavdelning) överinskolas barnet när det är moget för att möta lite större utmaningar. Vid ca. 2,5/3 -års ålder är viljan utvecklad hos barnet och det har fått de grundläggande färdigheterna motoriskt och språkligt under kontroll, vilket möjliggör för barnet att kunna sortera mer vad det vill ta in och inte, ta till sig mer detaljer och fler sociala kontakter.

Därför ser den väl förberedda miljön något annorlunda ut i jämförelse med småbarnsavdelningen; den är nu mer detaljrik, utmanande utifrån just de här åldrarna och mognad. Precis som på småbarnsavdelningen finns ett utbud av praktiskt, språkligt och sinnestränande material fast på ett högra plan för att möta barnet mellan 2,5 och 5 år. Miljön erbjuder också aktiviteter som möter barnets inre drivkrafter för exakthet/ordning/abstraktion, mm; konkret material för matematik.

Under en förmiddag väljer barnet själv vad det vill arbeta med, om det vill arbeta tillsammans med någon/några eller själv, om det vill arbeta vid ett bord eller på en matta på golvet. Barnet bestämmer själv om hur länge det vill arbeta med materialet eller övningen, hur ofta och det finns utrymme för att experimentera. För att kunna hantera den här friheten, behöver barnet få s.k. presentationer, en slags konkreta instruktioner som pedagogerna ger barnet löpande. Vi uttrycker det som ”frihet inom ramar”.

Barnen på Casa är involverade i allt vi gör, det är ju ”barnens hus” och för att kunna utveckla sina färdigheter som självständighet samt till en socialt integrerande individ, behövs att få känna förtroendet/tillit samt tillhörighet. Då miljön är vacker, inspirerande och tillgänglig för alla individer, stora som små, ges barnet möjligheten att vilja värna om den.

Efter den dagliga lunchen går vi ut på vår gård för utomhusvistelse där det finns utrymme för de större rörelserna och andra aktiviteter som ex. plantera, trädgårdsskötsel, grupplekar som ex. ”kom alla mina kycklingar”, gräva i sandlådan, mm.

Vi har plats för 30 barn på Casa och vi är medvetna om att ute i det svenska samhället uttrycks det att barngrupperna generellt är för stora, men faktum är att det handlar om HUR man bygger upp sin förskolemiljö. Genom att göra den tillgänglig och anpassad för barnen involverar man och stärker barnen. Det finns en inre strävan inom oss alla och särskilt hos barnet, att utveckla sin självständighet ”Help me do it myself” / ”Hjälp mig att göra det själv” som Maria Montessori uttryckte. Flera barn i gruppen skapar en positiv dynamik och utbyte sinsemellan, ett stegvist uppbyggande av oberoende av den vuxne . Med flera års erfarenhet av att arbeta enligt montessorifilosofin och dess förhållningssätt är vi trygga i vissheten om att det inte är antalet barn i gruppen utan andra faktorer som avgör den pedagogiska verksamheten.

Välkommen att komma och observera vår verksamhet.