Så här kan du kontakta oss

Montessoriförskolan Mammolina ligger på Sankt Lars väg 5 i Lund. Vi har öppet 07.30–17.00.

Bambini (1–2,5 år) har telefonnummer 070-090 51 22.
Casa (2,5–5 år) har telefonnummer 070-090 45 62.

Vår förskolechef heter Malin Spets. Om du vill komma i kontakt med henne kan du ringa 073 502 40 21 eller mejla henne på malin.spets@palmlunds.se

Huvudman

Det är Palmlunds Helsingborg AB, en del av DIBBER, som är huvudman för Mammolina. Huvudmannen företräds av regionchef Ann-Therese Olofsson. Om du vill komma i kontakt med henne kan du mejla henne:  ann.thereseolofsson@palmlunds.se