Om Oss

Vi är en liten montessoriförskola vars namn ”Mammolina” vi tagit efter det smeknamn som Maria Montessori hade under sina år i Italien. Våra två avdelningar har fått italienska namn; Bambino (småbarnsavdelningen) och Casa (s.k. syskonavdelningen). Vi värnar om den lilla människans första år i livet och även hennes/hans föräldrar. Av  vikt är att känna sig sedd, bekräftad och accepterad, att bli inspirerad, stimulerad och få utveckla sina inre potentialer. Vi som arbetar här är utbildade, engagerade och livserfarna pedagoger. Vi erbjuder ett  bonusspråk, engelska, i verksamheten för att berika barnets stimuli för att hantera flera språk och kreativitet.

Förutom att erbjuda en kvalitativ pedagogisk verksamhet, har vi som mål att erbjuda hemlagad husmanskost från eget kök som finns etablerat i huset där vi huserar. Tills dess får vi mat levererad dagligen utav Svea catering.

Vi erbjuder en lika väl förberedd utomhus som inomhus miljö och tar tillvara på den härliga omgivning vi befinner oss i; Sankt Lars parken. Att arbeta i enlighet med montessoripedagogiken är att ständigt utgå ifrån den lilla människan, barnet, och dess behov, drivkrafter och förmågor.

Välkommen till den lilla förskolan med det stora hjärtat!