Om ditt barn behöver stanna hemma ska du så tidigt som möjligt berätta det för oss. Ring eller skicka ett sms till ditt barns avdelning:

• Bambini (1–3 år) 070-090 51 22
• Casa (2,5–5 år) 070-090 45 62