Dina synpunkter och förslag är viktiga för oss

Samarbetet med dig som vårdnadshavare är viktigt för oss eftersom det bara är tillsammans med dig som vi kan ge ditt barn en bra start i livet.

Du är alltid välkommen att dela med dig av dina synpunkter och förslag. De är en viktig del i vårt arbete för att förbättra vår utbildning och arbetsmiljö.

Börja med att berätta om dina tankar för den pedagog som snabbast kan hjälpa dig eller ditt barn.

Om det behövs diskuterar pedagogen situationen med rektor och berörda pedagoger.

Om situationen inte förändras, eller om du av någon anledning inte vill prata om situationen med den pedagogen, kan du skriva till rektorn. Du kan mejla henne på malin.spets@dibber.se

Det här händer med de synpunkter du skickar in

Rektor behandlar ditt ärende inom en vecka. Hon börjar med att prata med den berörda personalen för att få reda på hur de ser på situationen. Sedan kontaktar hon dig.

Vid behov ordnar hon därefter ett möte med dig och personalen. Någon skriver ner vad ni pratar om på mötet och skickar det till alla som var med.

På mötet bestämmer förskolan hur de ska gå vidare med ärendet. De lyssnar på dina synpunkter och förslag. De skriver sedan ner vad de bestämt att de ska göra (sina åtgärder) i en handlingsplan som alla på mötet får skriva under.

Rektor har ansvar för att handlingsplanen följs upp och utvärderas inom en månad. Då kontrollerar ni att situationen har förändrats som det var tänkt. Om situationen inte förbättrats uppdaterar förskolan handlingsplanen och testar nya åtgärder.

Du har alltid möjlighet att vända dig till Barn- och utbildningsförvaltningen i Lunds kommun, som är tillsynsmyndighet för Montessoriförskolan Mammolina. De nås på 046-359 50 00 eller på bsf.lundsstad@lund.se.